Aking Pananaw Sa Wikang Filipino Ngayon..

Maraming nagsasabi na ang mga Pilipino daw ngayon ay di na maalam magsalita ng diretsong Filipino or Tagalog.. Madalas ay gumagamit tayo ng mga hiram na salita sa Ingles kapag hindi natin maipaliwanag sa tamang Tagalog ang isang bagay.. Dito nabuo ang sinasabi nilang Taglish — ang paggamit ng mga salitang Filipino at Ingles sa pangungusap..

Madalas itong mapakinggan sa mga mag-aaral sa mataas na paaralan o mga nasa kolehiyo.. Marami sa kanila ay sinanay ng kanilang mga magulang na magsalita sa wikang banyaga kaya may mga kataga silang di nila maipaliwanag sa Filipino..

Hindi naman masama na makipagkomunikasyon sa wikang Ingles ngunit dapat nating alalahanin na ang wika ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Filipino at sumisimbolo sa daang taong pakikibaka ng ating mga bayani upang matamo ang ating kasarinlan.. Hindi ako hadlang kung gustuhin man ng mga magulang na lumaki ang kanilang mga anak na sanay sa salitang banyaga ngunit dapat din nilang pahalagahan ang Filipino at hubugin din sila na makipag-usap ng malaya sa tamang Filipino..

Ayokong isipin na darating ang panahon na ang wikang sariling atin ay magiging pangalawang wika na lamang ng bansa at Ingles ang mas tinatangkilik.. Sana hindi dumating ang panahon na kahit mga batang ipinanganak at lumaki sa Pilipinas ay di makapagsalita sa wika natin dahil sa tingin ng kanilang magulang ay mas may angat at lamang ang kanilang mga anak dahil sa pagsasalita ng Ingles.. Muli, hindi ako tutol sa pagtuturo ng ikalawang salita sa mga bata ngunit sana ay matuto din silang pahalagahan ang Filipino..

Kahit ang inyong abang lingkod ay aminado na hindi ako lubos na matatas sa ating sariling wika.. Madalas ay hindi ako makagsalita ng isang buong pangungusap na diretsong Filipino at mas naipapahayag ang aking ideya sa salitang banyaga.. Sa pagsusulat ay mas madaling makapag-Filipino dahil nakakapag-isip ka pa di tulad sa pagsasalita.. Ngunit, ako’y mulat sa katotohanan na dapat kong pahalagahan ang Filipino at ipinagmamalaki kong ako ay kahit papano nakakapagsalita nito..

Gayundin ang aking mga pinsan at kamag-anakan sa Cebu at Cagayan de Oro, di sila mahusay magsalita ng Tagalog dahil Bisaya at Ingles ang kanilang ginagamit na salita doon.. Karamihan ng mga nakatira sa Visayas at Mindanao ay di marunong mag-Tagalog ngunit kanilang sinisikap na pag-unlarin ito.. Pinipilit nilang makipag-ugnayan ngunit kapag alam kong lalo kaming di magkaintindihan, ako na mismo ang umaakay sa kanila na sa Ingles na lamang magsalita..

Tayo ay Filipino, dapat natin itong ipagmalaki.. Filipino na kahit bukas sa mga banyagang pag-iisip, ay namumutawi pa rin sa ating kaisipan ang kalahagahan ng bawat simbolo ng ating pagiging malaya, at isa na rito ang ating wika — Filipino..

Ito ay dapat ipagbunyi at ipagmalaki hindi lamang ngayong buwan ng Agosto kundi sa lahat ng pagkakataon..

A Loud And Pampered Lady — Guedy Del Rio..

She’s too loud..

She loves to share her faith.

Hitting others is so natural to her just like breathing when she’s excited.

She is Maria Agueda Duque Del Rio.

I’ve known her for 3 years now and though just like me, she is one of the oldest in our group, she acts like she is the youngest. Well, she is a pampered lady in her own family. She always gets what she wants.

But just like a kid, immature as we may say, but she also shows the strength and will of a young person. Determined to get whatever she wanted and will stand by it no matter what. She doesn’t like showing weakness to others.

We may always have some misunderstandings due to a clash of our differences, we have lots of common traits as well. We still end up as being close friends and sisters even if now are apart. She now works in Eastwood and has never met each other since she resigned in January. But still keeping the lines open through text and social media.

Today is your day Agueda, and now, you are already 30! Nyahaha! Welcome to the world of single women in their 30s! Let’s not lose hope and keep the faith!

image

Learning The Art Of Cat Selfie..

Recently, cats taking their own selfies have become viral online. Cat Selfie Apps are now available for download which gives the opportunity to owners (should I say, cats’ staffs!?) to join the fad.

Cats are known to be solitary and moody animals. They’ll play with you if they want to, they’ll ignore you if they aren’t in the mood. They say that if dogs and cats can use phones, dogs will immediately text you back if you send them a message while cats will just go back to sleep and respond once they wake up.

One of the most downloaded Cat Selfie App is Snapcat. Snapcat uses a moving red dot in an all-black background just like a laser pointer. Cats love to chase laser pointers and it’s the same thing on this app! Though I would say it still depends on your cat’s mood if they would paw the screen or not.

image

 

image

I have downloaded this app to check if I could convince my kitty to take his selfie. Well, it only took my cat’s interest for a few seconds then voila! He ignores the app now no matter what I do. But at least he was able to take some decent cat selfies.

image

Cat lovers know that they really don’t own their cats – cats own them. They are at their beck and call. If dogs have owners, cats have staffs. They’ll just go to you if they are hungry or need anything else they will go back to their fave hobby — sleep marathon. But having a cat gives a different feeling to a person, it calms you when you are stressed and gives you laughs when you are feeling down. They are not loud like dogs and won’t bother you all the time and can fend for themselves.

Well, for now, I’ll just be contented with a few shots from my cat. I’ll try giving him more food and let’s see if he’ll follow my command next time to put his paw on the screen! (As if he has ever followed my command!)

**Featured Image by Pexels

“Whether We Live Or Die, We Are The Lord’s…”

A courageous priest-doctor witnesses to the faith in Mozambique, despite having contracted HIV in 2002 due to his constant contact with tainted blood through surgery. Continue reading “Whether We Live Or Die, We Are The Lord’s…”